Doprava zdarma nad 2500 Kč + další skvělé benefity.

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvod a obsah dokumentu

1.1. V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracováních osobních údajů, které společnost Goldine group s.r.o., se sídlem Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03069958 (dále jen „My“ anebo „Naše společnost“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“).

1.2. V rámci Naší společnosti máme pověřence na ochranu osobních údajů, jímž je Josef Bouda, kontaktní emailová adresa: jbouda@propojime.cz.

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a co nás k tomu opravňuje

2.1. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste nám své osobní údaje sdělili, případně jak jsme je o Vás získali. Dále naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází:

2.1.1. Návštěva webové stránky www.meetyshop.com

Když navštívíte naše webové stránky www.meetyshop.com, automaticky o Vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Zlepšení webových stránek www.meetyshop.com Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies) Oprávněný zájem Naší společnosti na zlepšování našich webových stránek Oprávněný zájem Naší společnosti na zlepšování našich webových stránek
Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek www.meetyshop.com Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies) Oprávněný zájem Naší společnosti na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách 60 dní od získání osobního údaje

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem naplnění našeho oprávněného zájmu na zlepšování a měření efektivnosti našich webových stránek www.meetyshop.com máte právo vznést námitku. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

** 2.1.2. Registrační formulář** Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost vytvořit si uživatelský účet na stránkách www.meetyshop.com, prostřednictvím kterého můžete uskutečňovat svoje nákupy. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Provedení registrace zákazníka, vedení a správa uživatelského účtu Emailová adresa, heslo Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení
Zaslání nabídky produktů a služeb společnosti Goldine group s.r.o. Emailová adresa Oprávněný zájem Naší společnosti spočívající v zasílání obchodních nabídek vlastních produktů a služeb osobám, které vyjádřily zájem o Naše produkty a služby tím, že si zřídily uživatelský účet Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, nejdéle však po dobu trvání registrace

Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace zákazníka, vedení a správy uživatelského účtu z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám provést registraci účtu.

Vedle toho zpracováváme Vaši emailovou adresu zadanou v rámci registračního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty a služby. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

** 2.1.3. Formulář k doplnění fakturačních a dodacích údajů pro registrované uživatele**

Pokud máte uživatelský účet na stránkách www.meetyshop.com, můžete v rámci správy svého účtu pod záložkou „Adresa“ uvést svoje osobní údaje, které slouží ke zjednodušení budoucích nákupů formou předvyplnění objednávkového formuláře. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Usnadnění objednávek na e-shopu www.meetyshop.com formou předvyplnění fakturačních a případně dodacích údajů do objednávkového formuláře Jméno a příjmení, název obchodní společnosti (firma), IČO, adresa pro fakturaci, dodací adresa, osobní údaje uvedené v poli „poznámka“ Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci vedení Vašeho uživatelského účtu Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení, nejdéle však po dobu trvání registrace
Uvedení těchto osobních údajů za účelem předvyplnění objednávkového formuláře z Vaší strany je zcela dobrovolné.

2.1.4. Objednávkový formulář

Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost uvést svoje osobní údaje, které slouží pro vyřízení objednávky na stránkách www.meetyshop.com. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Vyřízení objednávky, včetně zaplacení a dodání zboží Jméno a příjmení, název obchodní společnosti (firma), IČO, adresa pro fakturaci, dodací adresa, emailový kontakt, telefonní kontakt, osobní údaje uvedené v poli „poznámka“ Nezbytnost pro splnění smlouvy Do 3 let od splnění smlouvy (dodání zboží a zaplacením kupní ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy (dodání zboží a zaplacením kupní ceny)
Zaslání nabídky produktů a služeb společnosti Goldine group s.r.o. Jméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní kontakt, historie objednávek Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat
Plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva Jméno, příjmení, bydliště (fakturační a dodací adresa), podrobnosti o transakci (popis transakce a cena) Nezbytnost pro splnění právních povinností Po dobu stanovenou příslušnými zákony

Pokud se rozhodnete si od nás něco objednat, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit, uzavřít s Vámi smlouvu, na jejímž základě Vám zboží nebo službu poskytneme, a tuto smlouvu splnit. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené zákonem, zejm. zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci objednávkového formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty podobné těm, které jste si od nás koupili. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

2.1.5. Newsletter

Prostřednictvím odběrového formuláře na stránkách www.meetyshop.com máte možnost uvést svoje osobní údaje proto, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, jehož obsahem budou newslettery a nabídky našich produktů a služeb. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Zaslání nabídky produktů a služeb společnosti Goldine group s.r.o. Emailový kontakt Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, případně do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení s nabídkou produktů či dalších služeb.

2.1.6. Registrační formulář V.I.P. klubu meety

Prostřednictvím odběrového formuláře na stránkách www.meetyshop.com máte možnost uvést svoje osobní údaje proto, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, jehož obsahem budou newslettery a nabídky našich produktů a služeb. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Zaslání nabídky produktů a služeb společnosti Goldine group s.r.o. Emailový kontakt Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, případně do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení s nabídkou produktů či dalších služeb.

3. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

3.1. Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce Důvod zpřístupnění
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů
Osoba zajišťující rozesílání obchodních nabídek Může dojít k tomu, že rozesíláním obchodních nabídek pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši emailovou adresu
Externí účetní a auditoři Naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům mimo Naši společnost a v takovém případě jim musíme zpřístupnit Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy s Vámi a splnění našich zákonných povinností

3.2. Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

4. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese Naší společnosti Goldine group s.r.o., Betlémská 262/10, 110 00 Praha 1, nebo na emailové adrese office@meetyshop.com, popř. způsobem uvedeným níže.

4.1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu office@meetyshop.com. Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

4.2. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

4.3. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili, nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

4.4. Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

• Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

• Vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně;

• odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;

• vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);

• vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;

• existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

• Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Naše společnost Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány.

4.5. Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaší žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

4.6. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě. Toto právo máte také v těchto případech:

• zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;

• Naše společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;

• vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

4.7. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

4.8. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

4.9. Právo na stížnost

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.

5. Cookies

5.1. Naše webové stránky www.meetyshop.com používají tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookies umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Užíváme převážně tzv. session cookies (volně přeloženo: cookies omezené na jednu návštěvu). Session cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich webových stránek. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči.

5.2. Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich webových stránek www.meetyshop.com, používáme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.

5.3. Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání našich webových stránek www.meetyshop.com. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje jako například e-mail, jméno, telefonní číslo.

5.4. Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

5.4.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz

5.4.2. Google Chrome: https://support.google.com/

5.4.3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/

5.4.4. Opera: help.opera.com

5.4.5. Safari: https://support.apple.com/

5.5. Více informací ke cookies naleznete zde https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/